Hyvä kohde pientä metsäsijoituskohdetta etsivälle!

Kannonkoskella Luomajärven rantaan noin 170 metrin matkalta rajoittuva kymmenen hehtaarin metsätila.

Maapohjat ovat tilalla kasvupohjaltaan tuoretta kangasta 53 % ja kuivahkoa kangasta 47 %. Suota tilalla ei ole. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa reilut 900 m3. Kohde on kokonaisuudessaan tiealuetta lukuun ottamatta hoidettua kasvatusmetsää, josta puolet varttunutta kasvatusmetsää ja toinen puoli nuorta kasvatusmetsää. Tilasta suurin osa on harvennettu vuonna 2018 hyvään arvokasvukuntoon.  Nykypuuston laskennallinen kasvu kohteella on hyvä noin 9,1 m3/ha/v. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa kohteella ei ole. Seuraavat hakkuut ajoittuvat seuraavalle 5-10 vuoden suunnitelmakaudelle. Kohteen tuottoa voisi halutessaan lisätä lannoituksella.

Tilan läpi menee Järvimäentie. Kohteella on ranta-asemakaava ja yleiskaava, mutta kaavaan merkittyä rantarakennusoikeutta ei tilalla ole.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Lisäksi yleiskaava. Kaavoissa ranta-alue merkitty M-alueeksi (metsätalousalue). Ks. kaavakartat.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavoihin ei ole kiinteistölle merkitty rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 46,50 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 216-405-876-1 Vuoskosken jakokunnan vesialue (ks. kiinteistörekisteriote)