Monipuolinen pieni metsätila hyvällä kasvupohjalla.

Kannonkosken Vihtaperällä sijaitseva 7,19 hehtaarin metsätila.

Tilan maapohjista noin 4,7 hehtaaria on kuivahkoa kangasta ja loput noin 2,4 hehtaaria on tuoretta kangasta. Turvepohjaisiksi näistä on luokiteltu 1,7 hehtaaria. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin reilut 500 m3.  Nykypuuston kasvu on noin 4,0 m3/ha/v. Tilalla ei metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa eikä heti tehtäviä metsänhoitotöitä. Myyntiesitteen kartan kuvio 48 (1,6 ha) on siemenpuuasennossa ja on näin ollen lähivuosina tarkkailtava uudistusala. Kuvio 47 on luokiteltu metsälain 10§ mukaiseksi erityisen arvokkaaksi elinympäristöksi (Kortteikonpuro).

Tilalle menee Vihtaperäntieltä metsäautotie, joka on loppuosastaan talvitiekuntoinen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 9.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Talvitieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote) ja metsälakipuro kuvio 47 (p-ala 0,9 ha).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin Ei ole