7,0 ha puustoinen metsätila autotien varressa. Ei lohkomiskuluja!

Kannuksessa METSÄ-MÄKELÄ 86:7 -niminen metsätila, jonka pinta-ala on 7,0 ha. Tila sijaitsee Risunevan metsäautotiestön varrella, rajoittuen yhdeltä sivulta tiehen. Liittymärummut metsätieltä on tilan molemmissa reunoissa. Tilalla on uudistuskypsää metsää 3,0 ha, nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää 2,5 ha, sekä taimikkoa 1,0 ha. Puustoa noin 720 m3, josta tukkia 220 m3. Hakkuumahdollisuuksia on heti. 
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltit. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole