Harvennettua kasvatusmetsää 14,3 ha ja tukioikeudellista peltoa 6 ha.

Metsä alkaa Joentaustantiestä. Tien varressa pari hehtaaria muutama vuosi sitten istutettua kuusentaimikkoa. Muu osa tilasta n 5 vuotta sitten raivattua ja harvennettua kasvatusmetsää. Pelto on tukioikeudellista, avo-ojissa ja rajoittuu Teuvanjokeen. Pellon vuokrasuhde loppumassa. Myyjä pidättää itselleen Joentaustantien ja peltojen välisen alueen rakennuksineen. Myyjä luovuttaa tieoikeuden pellolle Joentaustantieltä läheltä etelärajaa menevää uraa pitkin.  Myydään tarjousten perusteella ja tarjouksen voi tehdä pelkästään pellosta tai metsästä. Kohteet ovat määrä-aloja.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole