Karkkilan kaupungin Nyhkälän kylässä sijaitseva Kantola I niminen metsätila Rn:o 3:55 (kiinteistötunnus 224-405-3-55). Myytävän kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 11,68 hehtaaria.

Kasvavilla maapohjilla sijaitseva metsätila. Tie kiinteistölle, jossa kääntöpaikka. Tieoikeus on tulossa alueellisessa yksityistietoimituksessa. Tieoikeus ei ole vielä lainvoimainen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava, VR-1 aluetta. Retkeily- ja ulkoilualue, joka toimii vedenottamon suojaviheralueena. Maankäytössä on huomioitava virkistyskäyttö ja pohjaveden suojelu. Kiinteistön luoteiskulmassa ge1 -aluetta. Valtakunnallisesti arvokas harjualue. Maankäytössä huomioitava alueen geologiset arvot. Alueella ei saa aiheuttaa maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Koko kiinteistön alueella on MRL 43.2§ ja 128§ mukainen toimenpiderajoitus.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei ole tällä hetkellä. Yksityistietoimituksessa on tulossa tierasite kiinteistölle Hajakanmaan yhteismetsä 224-874-1-0.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Alueellinen tietoimitus on kesken, kiinteistö tulee saamaan tieoikeuden kiinteistöjen Veikkola 224-405-2-51 ja Anttila I 224-405-2-84 kautta, tieoikeuden leveys tulee olemaan 5 metriä. (sijainti nykyisen tien kohdalla)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin alueisiin kiinteistörekisterin mukaisesti.