Määräala Karkkilan kaupungin Vuotinaisen kylässä sijaitsevasta Lananmäki II nimisestä metsätilasta Rn:o 9:65 (kiinteistötunnus 224-412-9-65). Myytävän kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 9,856 hehtaaria. Nyt myytävän määräalan pinta-ala on noin 8,2 hehtaaria. Myytävä määräala on omarajainen lohko.

Hyvin hoidettu eri ikäisistä kasvatusmetsistä koostuva määräala Karkkilassa. Määräalalla oma lampi ja joen rantaa. Ei kiireellisiä hoitotöitä ja tie kulkee läpi alueen.

Esa Holappa lomalla 19.7.-10.8.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Myytävä määräala on kaavassa kokonaisuudessa M-aluetta. Maa- ja metsätalousalue. Määräalan sisällä sl-alue. Arvokas luontokohde. Alueen hoidossa tulee säilyttää sen ominaispiirteet. Kts. kaavamääräykset.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Valkjärventiehen, tiemaksu ollut noin 20 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteiseen vesialueeseen. Kts. kiinteistörekisteriote.