Kahden puustoisen palstan tila hyvillä kulkuyhteyksillä.

Hyvin hoidettu puustoinen tila, jonka molemmille palstoille on hyvät kulkuyhteydet.  Tilaan kuuluu kaksi erillään sijaitsevaa palstaa, joista toinen on Miilurannalla Eteläpuolentien varressa ja toinen on Lehtikankaalla, palstan halkaisee Lehtikankaan metsätie ja se ulottuu hienoon Sydänojan varteen.

Tilalla on runsaasti hakkuumahdollisuuksia, pinta-alasta on n. 28,6 ha nuorta kasvatusmetsää, n. 28,8 ha varttunutta kasvatusmetsää ja n. 13,4 ha on uudistuskypsää metsää. Taimikoita (T2) tilan pinta-alasta on n. 3,4 ha. Taimikot ovat hyvin perustettuja, perkattuja ja kasvaneita, joten hoitotarvetta on jo toiskertaiseen taimikonhoitoon. Osa Sydänojan varresta on metsälain mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä eli se tulee jättää metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle ja kohteen lisäksi Sydänojan varsi on hieno vaikkapa vapaaehtoiseksi suojelukohteeksi sekä puustoltaan, että monimuotoisuudeltaan.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On