Puustoinen hyvin hoidettu n. 53,9 hehtaarin itsenäinen tila, jossa hyvät hakkuumahdollisuudet.

Hyvin hoidettu puustoinen tila Ahmakankaan metsätien tuntumassa. Tilan pohjoisimmalle kulmalle metsätieltä n. 70 m ja toiselle kulmalle penkkatietä n. 390 m, tämä penkkatie jatkuu tilan rajaa pitkin ja pisto halkaisee tilan, perillä hyvä kääntöympyrä, eli loistava penkkatieverkosto koko tilalle ja ojat on kunnostettu. Tilalla on runsaasti hakkuumahdollisuuksia, pinta-alasta on n. 6,3 ha nuorta kasvatusmetsää, n. 20,1 ha varttunutta kasvatusmetsää ja n. 17,8 ha on uudistuskypsää metsää. Taimikoita (T2) tilan pinta-alasta on n. 8,5 ha ja ylispuustoista taimikkoa reilu hehtaari. Taimikot ovat hyvin perustettuja, perkattuja ja kasvaneita, joten hoitotarvetta on jo toiskertaiseen taimikonhoitoon. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On