Puustoinen, itsenäinen tila Kärsämäen Kanaperällä nelostien varrella.

Tämä itsenäinen tila, pinta-ala 17,1 ha, sijaitsee reilut viisi kilometriä pohjoiseen Kärsämäen taajamasta. Tilan halki kulkee nelostie, eli tila sijaitsee molemmin puolin nelostietä. Nelostien Kanaperän puoleinen palsta on n. 10,7 ha ja  Juurusjärven puoleinen palsta on n. 6,4 ha. Tilalla on monipuolinen puusto, mm. nuorta kasvatusmetsää n.  7 ha ja uudistuskypsää metsää n. 4,6 ha. Kuviolla 1 on tiheä ylispuustoinen (Y1) taimikko (n. 2,3 ha), joka kannattaa hoitaa kuntoon.

Kanaperän puoleinen palsta sijaitsee osittain pohjavesialueella, metsikkökuviot 1 ja 7 kokonaan ja kuvioista 2 ja 6 osa. Pohjavesialueella on rajoitettu metsätalouden toimia, mm. ojitusta ei voi tehdä eikä voimakasta maanmuokkausta.   

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On