Monipuolinen määräala Latvakankaan metsätien varrella, Niskankankaan ja Kokonperäntien välimaastossa.

Määräala 26,8 ha hyvällä paikalla metsätien varressa. Pinta-alasta suurin osa, n. 12,2 ha on nuorta kasvatusmetsää ja taimikkoa (T2) on noin 8 ha. Varttunutta metsää on 2,9 ha ja uudistuskypsää metsää 2,4 ha. Kuvio 2 on hakattu pari vuotta sitten siemenpuuasentoon, aluetta ei ole muokattu. Tilan pohjoisrajaa pitkin kulkee noin kilometrin matkalla penkkatie.

Kuviolla 1 on tervahauta aivan kiinteistörajan tuntumassa (kts. kuviokartta). Museovirasto suosittaa puiden poistoa pienialaisten muinaisjäännösten alueelta. Yksittäisten pienialaisten muinaisjäännösten lähellä voidaan muokata maata, mutta suositeltavaa olisi jättää hieman suurempi alue muokkaamatta ja tärkeää on, ettei varsinaisella tervahaudan alueella ajeta millään koneilla. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Latvakankaan metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Venetpalon jakokunta