Suuri yhtenäinen metsätila hyvillä tieyhteyksillä. 

Hyväpohjainen itsenäinen metsätila Pilkkakankaan metsätien varressa. Lisäksi kulkuyhteyksiä parantaa penkkatieverkosto. Vesitalous on kunnossa. Suoalueet pääosin ohutturpeisia, lukuunottamatta kuvion 43 noin 3 hehtaarin kitumaakuviota. Kehitysluokaltaan aukeita ja siemenpuumetsiköitä on noin 9ha, joissa on uudistamistyöt tekemättä. Pieniä taimikoita on noin 5,5 ha ja suurempia taimikoita noin 38 ha. Nuoria kasvatusmetsiä on noin 34ha ja varttuneita kasvatusmetsiä noin 24ha. Lisäksi uudistuskypsiä metsiä noin 1.2 hehtaaria sekä vajaatuottoista metsää metsää noin 2,2 ha.  Varhaisperkauksia tiedossa noin 30 ha sekä taimikonhoitoja ja NMH kohteita noin 30ha.  Luontaisesti uudistetuissa kuvioissa täydennysviljelytarvetta.  Huom! Metsäarvio tehty lumipeitteenaikana, joten pienimpien taimikoiden taimimääräistä ei ole varmuutta. Myyjä pidättää itsellään noin 3.9 hehtaarin suuruisen määräalan(pelto).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pilkkakankaan metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole