Monipuolinen hyvin hoidettu metsätila kahdessa erillään sijaitsevassa palstassa.

Isompi palsta n. 25 ha, sijaitsee Ahmakankaan metsätien varressa Halmemäellä ja pienempi palsta n. 10 ha, sijaitsee Miilurannan ja Koposenperän välimaastossa Kontiontien tuntumassa.

Tilan pinta-alasta suurin osa (n. 42 %) on nuorta kasvatusmetsikköä. Varttunutta kasvatusmetsikköä on lähes 23 % ja uudistuskypsää metsikköä n. 24 %. Taimikkoa (T2) on vajaa 8 % ja ylispuustoista taimikkoa vajaa 3 %.  Isomman palstan ( n. 24,9 ha) ojat ovat pääosin joko hyvässä tai kohtuullisessa kunnossa, pienemmän palstan osa ojista hyvässä kunnossa, osassa kunnostustarvetta. 

HUOM. Pienemmän palstan naapurissa on muitakin myyntikohteita Kontiontien varressa ja tuntumassa, kohdenrot 702522, 702525 ja 702514, mikäli isompi kokonaisuus kiinnostaa, ks. liite kuviokartat ja ilmakuvat. Isomman palstan läheisyydessä, toisella puolen metsätietä myyntikohde nro 702512.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole