Itsenäinen, kasvatusmetsävaltainen tila hyvillä kulkuyhteyksillä Ahmakankaan metsätien varressa.

Itsenäinen metsätila, joka sijaitsee hyvällä paikalla Ahmakankaan metsätien molemmin puolin. Ahmakankaan metsätien molemmin puolin kulkee penkkatiet tilan rajoille saakka, eli palstalla on hyvä kulkuverkosto. Tilan keskellä on tiehen rajautuva enklaavi. Pinta-alasta suurin osa on kasvatusmetsiä ja tila on pääosin kangasmaata. Kuviolla 139 (8,6 ha) on uudempi kuusen (T1) taimikko, muuten harvenettuja tai harvennettavia kasvatusmetsiä.

Huom. Naapuritila ja -palsta myös myynnissä isompaa kokonaisuutta etsivälle, ks. liite "Kuviokartta ja ilmakuva", kohteet 702523 ja 702522.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On