Puustoinen pieni metsätila Miilurannan ja Koposenperän välimaastossa Välikyläntien läheisyydessä.

Hyväpuustoinen pieni tila (5,7 ha) hyvällä paikalla hakkuiden ja metsänhoidon kannalta. Pinta-alasta 2,6 ha on uudistuskypsää metsää, mäntyä reilut 430 m3, koivua n. 23 m3. Loput tilan pinta-alasta (3,1 ha) on varttunutta kasvatusmetsikköä, jossa on mäntyä noin 400 m3. Ojitusta olisi ehkä hyvä uudistaa hakkuiden yhteydessä. Hyvä palsta sekä harrastajalle että metsätalousyrittäjälle. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On