Puustoinen n. 96,3 hehtaarin tila Ahmakankaan metsätien tuntumassa. 

Puustoinen itsenäinen tila Ahmakankaan metsätien tuntumassa, metsätieltä vain n. 60 m tilan eteläkulmaan, josta lähtee lähes koko tilan kattava hyvä penkkatieverkosto, kulkuyhteydet ovat siis erinomaiset. Tilan pinta-alasta on n. 13,5 ha nuorta kasvatusmetsää, suurin osa eli n. 45 ha varttunutta kasvatusmetsää ja n. 9,2 on uudistuskypsää metsää. Taimikoita (T2) pinta-alasta on n.  11,5 ja ylispuustoista taimikkoa n. 1,4 ha. Monipuolinen ja hoidettu tila, jossa on edelleen hakkuumahdollisuuksia, hyvin hoidettuja nuoria metsiä, taimikoita ja myös ojasto on kunnossa.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On