Karstulan kirkonkylän läheisyydessä n. 17,3  hehtaarin metsätila ja n. 5,6  hehtaarin määräala.  Maapohja pääosin kangasmaata, valtaosin kuivahkoa kangasta. Kohde on useammassa palstassa, palstoille metsäautotie jokaisen palstan rajalla. Taimikot hoidettuja ja täystiheitä, metsänhoitotyötarpeita lähinnä taimikon varhaisperkauksessa, heti hakattavaa metsänhoitosuunnitelman mukaan noin 1000m3. Vuorijärven rantakuvioilla rantaosayleiskaava, jonka kaavamääräyksen mukaan metsän käsittelyssä ranta-alueella on noudatettava rantametsien metsänhoitosuosituksia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräalan Vuorijärven rantaan rajoittuvalla osalla yleiskaava merkinnällä My-2. Ranta-alueella ei ole rakennuspaikkoja, metsänkäsittelyssä Vuorijärven ranta-alueella on noudatettava rantametsien metsänhoitosuosituksia.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vuorijärven ranta-alueella yleiskaava, metsän käsittelyssä on noudatetta rantametsien metsänhoitosuosituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja metsäautotie jokaisen palstan rajalle. Tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1)Yhteinen vesialue 226-876-4-0 Vahangan lohkokunnan vedet