Karstulassa Vahangan kylällä hyväpuustoinen noin kahdeksan hehtaarin metsätila. Tilan puusto on pääosin varttunutta kasvatusmetsää, jota on vuosien kuluessa raivattu ja harvennettu ja on nyt hyvässä kasvukunnossa. Osalla tilasta metsänhoitosuositusten mukaan harvennushakkuumahdollisuus.
 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantarakennuspaikka, josta mökkirakennus on purettu, puuliiteri on rakennuspaikalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole