Karstulassa Hepolammen rannalla noin 20 hehtaarin metsätila. Tilan maapohjat ovat lähes kokonaan kivennäismaata. Puustoltaan tilan pinta-alasta valtaosa on taimikkoa, jossa raivaussahatyön tarvetta. Tilan kasvatusmetsissä harvennushakkuun tarvetta. Hyvä tieyhteys, metsäautotie tilan halki.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla tilaa on Karstulan Saarijärven reitin rantaosayleiskaava. tilan alue on kaavassa M, Mt-1 aluetta sekä 2 rakennuspaikkaa ja SM alue. Lisätietoja karttaliitteessä.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla osayleiskaavassa on kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat eivät ole rannassa, maasto on rakennuspaikkojen ja rannan välissä alavaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kivikautinen asuinpaikka rannan tuntumassa, tierasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue Kalmarin lohkokunta, tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.