Karstulassa Kimingillä hyväpuustoinen noin 44 hehtaarin metsätila. Tilan keskipuusto on noin 136m3 hehtaarilla. Tilan pinta-alasta noin 73 % on varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää, joten tilalla on runsaasti heti hakattavissa olevaa puustoa.  Myydään tila lukuunottamatta rakennukset ja pellot sisältävää määräalaa.  Tilasta myymättä jäävä osuus näkyy tilan kuviokartalla ja raja on viitteellisesti merkitty maastoon oranssilla metsätilat nauhalla.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Karstulan Saarijärven reitin osayleiskaavassa on osa Kimingillä olevasta palstasta merkinnällä MT-1, eli metsätalousaluetta, jossa ei rakennusoikeutta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sähkölinjarasite Finngrid. Metsälain 10§ kuvioiden 8,9 ja 10 läheisyydessä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei kiinnityksiä, tilasta on myyty pellot ja rakennukset sisältävä määräala, jonka lohkomistoimitus on vireillä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu on ollut Kimingin palstan osalta noin 32€/vuosi, Kotamäentien osalta n. 20€ n. neljän vuoden välein, Haapalahden palstan osalta ei maksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue, Kimingin lohkokunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriotteella. Huom. otteessa koko tilan tiedot, tilasta myyty peltoalueet ja rakennukset, lohkominen kesken.