Rummukkaperäntien varressa määräala metsää Karviassa 

Hyvä tien varrella taimikkovaltainen tulevaisuuden metsä. Osa taimikoista olisi hyvä raivata, niin kasvu ohjautuu oikeisiin puihin. Tilalta löytyy myös heti uudistettavaa metsää 1,4 hehtaaria. Tilan poihjoisrajalla on ojituksessa jätetty kaivukatkot, joten siellä on helppo kulkea ja päästä ojien yli.

Tarjoukset välittäjälle 14.6.2021 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen mudanottopaikka 230-409-878-8