Hyväpuustoinen metsäpalsta erinomaisella sijainnilla. Palsta rajoittuu Urhonperän tiehen. Arvioitu kokonaispuusto noin 3300 m3. Metsä on pääosin varttunutta kasvatusmetsää.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 14.4. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole