Pääosin varttuneita kasvatusmetsiä oleva puustoinen metsätila Muurahaisissa.

Tilan pinta-alasta n 60 % on varttuneita kasvatusmetsiä ja n 12 % (4,5 ha) uudistuskypsiä metsiä. Kasvatusmetsistä osa on harvennuksen tarpeessa lähivuosina, joten hakkuumahdollisuudet ovat hyvät.  Kokonaiskuutiomäärä n 5000 m3. Tieyhteydet ovat pääosalle tilaa hyvät. Peltojen takana olevalle palstalle ei ole tieoikeutta, mutta se määritetään lohkomistoimituksessa. Rakennukset ja niiden ympäristö sekä hiekkamonttu jää myyjille. Tämä alue merkitty arviokartassa oranssilla rasterilla. Samoin pellot eivät kuulu tähän kokonaisuuteen. Kivimäentien varressa perunakellari, jonka naapuri rakentanut suulliseen sopimukseen pohjautuen tämän tilan puolelle. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Paitsi peltojen takana olevalle lohkolle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteisiin vesialueisiin.