Hyvät hakkuumahdollisuudet omaava metsätila Kauhajoen Nummijärvellä Sarantien lähettyvillä Karvian rajalla. Tilan pinta-alasta yli puolet on uudistuskypsää puustoa ja loputkin eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Tilalle on tieoikeus Sarantieltä.

Tila-arvio on tehty 2019, mutta mitään toimenpiteitä tilalla ei ole tehty sen jälkeen. Tilan pohjoispäässä pellon reunassa on vanha lato. Tilan keskellä menee penkkatie ja länsireunalle tulee Sarantieltä tie, mitä kautta on myös tieoikeus.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sarantietä lähtevää tietä pitkin tilan länsi-rajalle.

Osuus yhteisiin Ei ole