Kauhajoella hyvien metsäteiden varressa metsäpalsta. 

Metsäpalstalle on kaksi metsätietä, sekä itä- että länsipäätyyn. Tilalla on uudistuskypsää metsää 1,8 hehtaaria, kasvatusmetsiä 18,6 hehtaaria, siemenpuumetsää 4 hehtaaria ja loppu suoaluetta. Suo on palstan keskellä, puustoisten alueiden hoito onnistuu hyvin, kun palstan molempiin päihin on tie. 

Tarjoukset välittäjälle 31.8.2020 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole