Pinta-alaltaan iso ja puustoinen metsätila tien varressa.

Tilan puusto jakaantuu pääosin kasvatusmetsiin (n 62 %) ja uudistuskypsiin metsiin (n 21 %). Loppuosa pinta-alasta on taimikoita ja kitumaata. Kokonaiskuutiomäärä lähes 8500 m3 ja hakkuumahdollisuudet tilalla on hyvät. Maapohja on ravinteisuudeltaan kuivahkoa tai kuivaa kangasta vastaavaa kasvutyyppiä. Pinta-alasta yli puolet on suota, joiden kunnostusojitukset on tehty noin 2010. Kohde on määräala.

Tilalla on lähde, jonka ympäristöstä on ympäristötukisopimus metsäkeskuksen kanssa vuoteen 2030 saakka kuvio (132.1).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys, joka puretaan myytävän määräalan osalta. Tilalla lähde, jonka ympäristöstä ympäristötukisopimus 2030 vuoteen saakka.Kuvio 132.1.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole