7,2 ha:n metsäpalsta Kauhajoen Ratuskylässä. Tilalta löytyy puustoa taimikoista varttuneisiin kasvatusmetsiin.
 

Tilan kokonaiskuutiomäärä arvion mukaan n 720 m3.  Tilalla on hoidontarpeessa olevia taimikoita ja nuorta puustoa. Yli puolet alasta on hoidettua varttunutta kasvatusmetsää. Tila sijaitseen rinteessä, joten alaosa hyvinkin rehevää ja yläosassa karumpaa maapohjaa. Suota tilalla ei ole. Tilan rajoilla teiden kohdilla oranssi metsätilojen nauha.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys. Panttikirjat voidaan siirtää uudelle omistajalle tai kiinnitys puretaan.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On