Runsaspuustoinen ja hyvät hakkuumahdollisuudet käsittävä määräala Kiviluomankylässä.

Tilan pinta-alasta 65 % on uudistuskysää metsää ja loput 35 % varttuneita kasvatusmetsiä. Puuston kokonaiskuutiomääräarvio on lähes 4000 m3, josta yli puolet on tukkipuuta. Tilalle on tieoikeuksia useammasta kohtaa, mutta tiet metsään eivät ole kaikilta osin kovin hyväkuntoisia. Tilan läpi virtaa Kiviluoma, joka luonnontilaisuuden takia tulkittavissa metsälakikohteeksi.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

YHteinen vesialue