Metsätila tieyhteydellä

Myynnissä Alakangas 5:27 -niminen tila Kauhavan Alahärmässä lähellä Haarusjärveä. Tilan kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 13,780 hehtaaria ja palstojen lukumäärä on yksi. Tilan länsipäädyn läpi kulkee Haaruskankaantie. Tila koostuu mäntyvaltaisista puustoista ja taimikoista maapohjien ollessa pääosin kivisiä kuivia kankaita tai turvemaita. Kehitysluokkia on monipuolisesti.

Kuvio 73 (2 ha) on tarkkailtava uudisala kivisyydestä johtuen, kyseinen kuvio on konekylvetty 2018. Kuvioilla 79 ja 82 (0,7 ha ja 0,4 ha) ei ole uudistamistöitä vielä tehty (metsänuudistamisvelvoite). Kuviolla 75 (1,9 ha) on taimikonhoitotarvetta. Hakkuumahdollisuuksia löytyy hieman esimerkiksi kuvioilta 70, 74.1, 74 itälaita ja 80. 

Kohteella sijaitsevat klapit ja halot eivät kuulu kauppaan vaan ne jäävät myyjälle, joka poistaa ne kohteelta viiden vuoden kuluessa kiinteistökaupan jälkeen.

HUOM! Tämän kohteen naapuritila (kohdenumero 604514, Metsälä 5:31) on myös myynnissä https://www.metsatilat.fi/metsatilat/kauhava/metsala-531 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartat. Kohteella on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus. Kohde sijaitsee osittain Haaruskankaan pohjavesialueella, kts pohjavesikartta. Kohteella sijaitsevat klapit ja halot jäävät myyjälle, joka poistaa ne viiden vuoden kuluessa kiinteistökaupan jälkeen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartat. Ostaja on velvollinen osallistumaan yksityistien mahdollisiin perusparannushankkeisiin sekä tiemaksuihin yksityistielain mukaisesti.

Osuus yhteisiin Ei ole