Pienialainen, mutta itsenäinen metsäkiinteistö.

Pienialainen metsäkiinteistö, jossa välittömiä kasvatus- ja uudistushakkuumahdollisuuksia.

Kiinteistörekisteriotteen mukainen tieoikeus (000-2012-K22016) on tällä hetkellä puomitettu naapurikiinteistön (233-404-2-74) omistajien toimesta tien alkupäästä turhan liikenteen estämiseksi. Myytävän kohteen uudella omistajalla on kuitenkin oikeus käyttää tätä tietä päästääkseen kiinteistölle.

Myytävällä kohteella sijaitsee myös kaivo lähellä naapurikiinteistön 233-404-2-74 rajaa (kts. liite kaivon sijainnista), joka on ollut vain naapurikiinteistön omistajien käytössä. Kaivolle ei kuitenkaan ole merkitty virallista käyttöoikeutta/rasitetta kiinteistörekisteriotteeseen vaan myynnissä olevan kohteen entinen omistaja on sallinut naapurikiinteistön omistajien käyttää tätä kaivoa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja (Y2000-29834) rasitteena. Kts. kiinteistörekisteriote ja liite tieoikeudesta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Naapurikiinteistö (233-404-2-74) rasitettuna sekä naapurikiinteistön kanssa yhteinen tieoikeus (000-2012-K22016). Kts. kiinteistörekisteriote sekä liite tieoikeudesta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 233-404-876-3, yhteinen maa-alue 233-404-878-91 ja yhteinen maa-alue 233-404-878-92. Kts. kiinteistörekisteriote