Kohde sijaitsee Kukkuran metsäautotien varressa. Uudistusikäistä- ja lähellä uudistuskelpoisuutta olevaa varttunutta kasvatusmetsää tilalla on noin 5,9 ha. Nuorta kasvatusmetsää on 1,3 ha. Taimikkoa on noin 2,8 ha ja joutomaata on noin 1,5 ha. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On