Noin 0,5 hehtaarin palsta sijaitsee Tapintien eteläpuolella rajoittuen Tapintiehen. Tämä palsta on viljelemätöntä peltoa. Alue on otettavissa uudelleen viljelyyn. Rakentamista ajatellen on huomioitava, että alueella on kaavoitus kesken, joka saa lainvoiman aikaisintaan vuonna 2018. Mikäli palstalle haetaan rakennuslupaa  nyt, niin asia ratkaistaan suunnittelutarveratkaisuluvalla.  

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

233-H22A-553

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole