Metsätila Kortesjärven Purmojärvellä. Metsä koostuu pääosin nuorista- ja varttuneista kasvatusmetsistä, joissa harvennushakkuutarpeita.   

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2016-K4854) / Leveys: 7 m Arkistoviite: 983/1976, 4:387 (Kortesjärvi) Oikeutetut: 233-406-5-38 ISOVANNABBA, 233-406-5-97 LAHTI, 233-406-5-110 KETOMÄKI, 233-406-5-139 VANNAPANMÄKI, 233-406-5-140 ENSIMÄKI, 233-406-5-171 KOTAKANGAS Rasitetut: 233-406-5-97 LAHTI, 233-406-5-110 KETOMÄKI, 233-406-5-139 VANNAPANMÄKI, 233-406-5-171 KOTAKANGAS, 233-406-6-76 SIVULA

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2016-K4854) / Leveys: 7 m Arkistoviite: 983/1976, 4:387 (Kortesjärvi) Oikeutetut: 233-406-5-38 ISOVANNABBA, 233-406-5-97 LAHTI, 233-406-5-110 KETOMÄKI, 233-406-5-139 VANNAPANMÄKI, 233-406-5-140 ENSIMÄKI, 233-406-5-171 KOTAKANGAS Rasitetut: 233-406-5-97 LAHTI, 233-406-5-110 KETOMÄKI, 233-406-5-139 VANNAPANMÄKI, 233-406-5-171 KOTAKANGAS, 233-406-6-76 SIVULA

Osuus yhteisiin Ei ole