Tila sijaitsee Saarineva-Hakoneva-Ekokytö alueella. Tilalle on hyvä kulkuyhteys.  Tilan läpi kulkee molemmista päistä sekä keskeltä tie.  Nuorta kasvatusmetsää tilalla on noin 25,8 ha, varttunutta kasvatusmetsää on noin 8,4 ha, uudistuskypsää metsää on noin 3,6 ha, taimikkoa ja ylispuustoista taimikkoa on noin 15,9 ha.  Joutomaata tilalla on noin 21,7 ha. 

Tilan etelä- ja pohjoispäässä maaperä on hiekkaa ja kyseiset alueet soveltuisivat hiekanottoon. Mahdollista luvansaantia ei ole selvitetty.

Tila voidaan myydä myös kahdessa palstassa siten, että raja menisi Hakonevan metsätiessä.

Tarjous on jätettävä viimeistään 12.7

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

mutapaikka 233-424-878-4, yht.vesialue 233-876-4-1