Pienialainen, mutta itsenäinen metsätila hakkuumahdollisuuksin

Myynnissä Koivukytö 12:11 -niminen tila Kauhavan kaupungissa lähellä Hirvijoen kylää. Tilan kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 4,560 hehtaaria ja se koostuu yhdestä palstasta ollen kokonaan metsätalousmaata.

Maapohjat ovat kasvuista MT-tyyppiä ja metsikkökuviot pääosin uudistuskypsiä metsiä. Myös raivaussahalle löytyy mukavaa puuhastelua 0,6 hehtaarin edestä kuviolta 17,1. Saarimäentie kulkee tilan vierestä, johon tilalla on kiinteistörekisteriotteen mukainen tieoikeus olemassa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartta

Osuus yhteisiin Ei ole