Metsätila tieyhteydellä

Myynnissä Metsälä 5:31 -niminen tila Kauhavan Alahärmässä lähellä Haarusjärveä. Tilan kiinteistörekisteriotteen mukainen kokonaispinta-ala on 12,650 hehtaaria ja palstojen lukumäärä on yksi. Tilan länsipäädyn läpi kulkee Haaruskankaantie. Tila koostuu mäntyvaltaisista puustoista maapohjien ollessa pääosin kivisiä kuivia kankaita tai vastaavia turvemaita. Kehitysluokista kolmannes on varttuneita kasvatusmetsiä ja kolmannes uudistuskypsiä loppujen ollessa nuoria kasvatusmetsiä, aukeita tai joutomaita.

Kuvio 92 (1,2 ha) on tarkkailtava uudisala kivisyydestä johtuen, kuvio on konekylvetty vuonna 2018. Hakkuumahdollisuuksia löytyy hyvin esimerkiksi kuvioilta 86.1, 86, 87, 90, 94, 97 ja 99. 

HUOM! Tämän kohteen naapuritila (kohdenumero 604515, Alakangas 5:27) on myös myynnissä https://www.metsatilat.fi/metsatilat/kauhava/alakangas-527

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartat. Kohteella on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus. Kohde sijaitsee osittain Haaruskankaan pohjavesialueella, kts. pohjavesikartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja rasitekartat. Ostaja on velvollinen osallistumaan yksityistien mahdollisiin perusparannushankkeisiin sekä tiemaksuihin yksityistielain mukaisesti.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote