Puustoinen metsätila ja pellot Keiteleellä Multakankaantien varrella. Metsämaata 22,9 ha ja peltoja 7,2 ha. Purkukuntoiset rakennukset ja sähköliittymä. Puustoiset metsät ja heti hakattavaa puustoa.

Peltoja noin 7,2 ha. Pellot ovat vuokrattuja ja viljelyksessä.

Metsämaat 22,9 ha. Metsämaat ovat varsin reheviä enimmäkseen kangasmaita. Uudistusikäisiä metsiä 7 ha, kasvatusmetsiä 6,7 ha ja taimikoita 9,2 ha. Kasvatusmetsissä heti tehtäviä harvennuksia. Varttuneet taimikot raivattu 2015.

Pihapiiriä 0,5 ha. Purkukuntoiset rakennukset. Rakennuksiin on sähköliittymä, joka siirtyy kaupan myötä ostajalle. Ostaja voi halutessaan sähköliittymän purkaa. Myyjä purkaa navettarakennuksen syksyllä.

Hiekkala -tilalle on tieoikeus ja tie kiinteistökartan mukaisesti.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Multakankaan yksityistie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Multakankaan yksityistie, Tieoikeus (000-2011-K24535) / Leveys: 10 m Hiekkalan metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 239-408-876-1 Vuonamon osakaskunta