Keiteleen Tossavanlahdessa sijaitseva tilakokonaisuus maantien varrella.
 

Metsätila 86,2  hehtaaria Keiteleen Tossavanlahdessa. Tilan kokonaispuusto noin 5000 m3, josta tukkipuuston osuus on 34 prosenttia. Tila sijaitsee Pihtiputaantien varrella. Maapohjat pääosin tuoreita ja lehtomaisia kankaita ja niitä vastaavia soita. Tilan läpi kulkee joki, jonka läheisyys huomioitava metsien käsittelyssä. Puusto hyvässä kasvuvaiheessa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilojen alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ei ole.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilat myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieokeudet kunnossa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tossavanlahden osakaskunta.