Reilun 20 hehtaarin  metsätila Keiteleen Viijonkylällä rehevillä kangasmaiden kasvupaikoilla. Maapohjiltaan hyvä kasvuinen tila. Tie kulkee tilan läpi. 

Kahdesta palstasta koostuva metsätila Keiteleellä. Metsät ovat taimikoita, kasvatusmetsiä ja uudistusikäisiä metsiä. Tilan halki kulkee joki, jonka yli on silta. 

Uudistusikäiset metsät ovat joen eteläpuolella. Kuvio 3 on koivikkoa ja kuvio 2 kuusikkoa. Taimikoissa ja nuorissa metsissä on raivaustarvetta heti. Taimikoissa havupuita on paikoin harvassa ja koivuja taimikoissa on paljon. 8 ja 11 kuviot on 2013 istutettuja. Kuvoilla 12, 15, 16 ja 19 on paikoin tiheitä kohtia ja paikoin puustoa harvemmassa. 

Purkukuntoiset rakennukset, ei kiinteistöveroa eikä sähköliittymää. 

Rajapyykkejä ei kaikkia maastosta löydy, kuten kuvion 8 pohjoispään pyykkiä. 

Kuviolla 2 länsipäässä on pieni ala nuorempaa metsää, jota ei ole kuvioitu erikseen. Myös kuvion 3 eteläosassa on sekapuustoa, jota ei ole kuviotietoihin laitettu. Pieni ala tälläkin kuviolla on sekametsää, muuten puhdasta koivikkoa. 

Tässä metsätila, joka alkaa kasvamaan kunnolla taimikot ja nuoretmetsät hoitamalla. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeus

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaisesti, tiemaksu 52 € v. 2019. Tienvarteen on kaivettu sähkökaapeli.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 239-403-876-1 Kukertaisen osakaskunta