Kasvatusmetsä- ja taimikkopainotteinen määräala Petäjäkylällä.  Maapohjat hyväkasvuisia kuivahkoja- ja tuoreitakangasmaita. 

Näppärän kokoinen peltoon rajoittuva kasvatusmetsä ja taimivaltainen määräala lähellä maantietä. Kasvatusmetsät ovat harvennettuja ja kasvavat tukkipuustoa hyvää vahtia. Taimikoista kuviolla 10 (6,3 ha) on istutettu kuusentaimikko ja kuviolla 8 (6,8 ha) on tiheä mäntytaimikko. Molemmissa taimikoissa raivaus on ajankohtaista. Pienemmät taimikot ovat koivuvaltaisia ja hoitamattomia. 

Kuviolla 11 (0,3 ha) on luonnontilainen ja suojeltava puro ja puronvarren vanhametsä. 

Kohde koostuu kahdesta määräalasta, jotka lohkotaan omiksi kiinteistöiksi. Määräalat ovat noin 2,8 ha alue Koivuaho tilasta ja noin 19,6 ha alue Silta-Aho tilasta. Myytyvä alue rajoittuu peltoon. Pohjois-Keiteleentien varteen rajoittuvat palstat ei ole myynnissä, kts karttaliite. Tieoikeudet ovat pellon läpi sekä pellon reunaa pitkin, kts kiinteistökartat. 

Tässä hyväkasvuinen kohde esim. piensijoittajalle tai ensimmäiseksi metsätilaksi. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeudet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

myydään kiinnityksistä vapaina

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts kiinteistökartat

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 239-405-876-1 Sulkavanjärven osakaskunta