Kolmesta palstasta koostuva metsätila Keiteleen Sulkavanjärvellä. 

Metsätila koostuu kolmesta palstasta: kaksi palstaa on Korpisjoen molemmin puolin ja yksi palsta on metsäautotien päässä. Puusto on kasvatusmetsäpainotteinen ja harvennusmahdollisuuksia on heti. Maapohja tuoretta- tai kuivahkoakangasta tai ojitettua suota.

Joen yli on aikoinaan ajettu puita. Metsäkeskus ei reagoinut hakkuuaikeisiin ja puunkuljettamiseen joen yli. Kuviota 12 vasten oleva puro on mahdollisesti metsälain 10§ kohde, jossa hakkuu on rajoitettua. 

Joentakaiselta palstalta on taimikot raivattu kertaalleen 2009. Kuusitaimikko (kuvio 7) on toisen raivauksen tarpeessa. Mäntytaimikossa (kuvio 14) ei ole kiireellista raivaustarvetta. Kasvatusmetsistä osa on koivuvaltaisia ja harvennuksen tarpeessa. Suoalueet (kuviot 10 ja 15) on kertaalleen harvennettu. 

Joessa on tällä hetkellä vettä reilusti ja ylikulkeminen on hankalaa, jos joki ei ole jäässä. 

Metsätien päässä sijaitseva pienimpi palsta on taimikko- ja kasvatusmetsäpainotteinen. Harvennusmahdollisuuksia on tälläkin palstalla. Kuvio 19 on koivuvaltainen. Taimikonhoitotöitä tällä palstalla kuviolla 21 ja 23. Kuvio 23 on koivuvaltainen taimikko, jota hirvet ovat tuhonneet. Tie palstalle on aurattu 3.2.2020

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset vesi- ja maa-alueet