Kasvatusmetsä painotteinen metsätila Keiteleen Sulkavanjärven kylässä. Tie tilan halki. Maapohjat kangasmaita ja tuoreita/ lehtomaisia maita. 

Tällä tilalla puusto kasvaa nopeasti. Myös heti hakattavia järeitä kuusikoita. Kasvatusmetsiä harvennettu v 2008 ja puusto on päässyt hyvin järeytymään. Toinen harvennus lähivuosina ajankohtainen. 

Rehevien kasvumaiden metsätila. Tällä tilalle ei juuri taimikoita ole ja puuston kasvusta pääsee hyötymään ilman suurempia metsänhoitotöitä. Kuusikoita heti hakattavissa ja männiköitä harvennettavissa. Ehdottamasti tutustumisen arvoinen kohde. 

Hyvä tie tilan halki. Tiellä on tiekunta ja tiemaksu on noin 50 € / vuosi. 

Puhdas metsätila, ei rakennuksia ei peltoja. 

Pitkä tarjousaika 30.8 klo 15 saakka. Tilaan voi tutustua maastossa itsenäisesti. Välittäjä lomailee 19.7 - 15.8, joten elokuussakin ennättää tilasta kysymään. Tarjouksen käydään myyjän kanssa läpi tarjousajan päätettyä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

ei rajoitu rantaan

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus / Myllymäentie. kts kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myllymäen metsätie, tiellä on tiekunta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 239-405-876-1 Sulkavanjärven osakaskunta