Kohde sijaitsee Kemin kaupungin itäpuolella Kaijansuon alueella. Tieoikeus Länkimaantielle naapuritilaa pitkin.

Uudistusikäistä metsää tilalla on noin 1,7 ha, lähellä uudistusikää olevaa varttunutta kasvatusmetsää on noin 1,9 ha, nuorta kasvatusmetsää on noin 6,3 ha, kitumaata on noin 0,6 ha ja taimikkoa on noin 1,3 ha.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(240-6)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole