Kasvatus metsiä ja uudistuskypsiä metsiä sisältävä kokonaisuus kahdessa palstassa. Molemmat palstat helposti saavutettavissa, Palstat sijaitsevat Pahkaummuntien
varressa sekä Komiopalon metsätien molemmin puolin.

Komiopalon tienvarren palstalla puusto pääosin taimikkovaiheessa. Mäntytaimikot pituudeltaan1-4 m eikä välitöntä hoidontarvetta ole. Männyn laatu hyvä eikä esim.
luonnontuhoja ole havaittavissa
Kiinteistöllä puolitoistakerroksinen asuinrakennus joka jää myyjälle. Myös tämän myynnistä voidaan neuvotella.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteesta tierasitteet

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalle merkityt tieoikudet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ylikylän jakokunnan vedet ja maa-alueet