KEURUU Pihlajavesi 33,46 ha. Puusto n. 5460 m3. Kahdesta palstasta koostuva mäntyvaltainen tila, jossa hoidetut metsät. Varttunutta kasvatusmetsää n. 67 % pinta-alasta. Kasvatusmetsät pääosin harvennettu hyvään arvokasvukuntoon. Nykypuuston kasvu n. 5,2 m3/ha/v. Maapohjat pääosin kuivahkoa kangasta (VT). Tilalla välittömästi hakattavissa olevaa puustoa. Tieura läntiselle palstalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.2.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 14.12.2028

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieyksikkömaksu Mäkikylän yksityistielle v. 2018 n. 90 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-407-876-3 Pihlajaveden jakokunta