Puustoinen metsätila, joka rajoittuu osittain Sammalinen nimiseen järveen Keuruun Asunnalla.

Keuruu Asunta määräala n. 25,4 ha. Puusto n. 4230 m3. Omaa rantaviivaa n.350 m Sammalinen järven rannalla. Tilan keskipuusto n. 160 m3/ha. Maapohjista tuoretta kangasta (MT) n.17 ha, kuivahkoa kangasta (VT) n. 5 ha ja kitumaita sekä karua rämesuota n. 3,4 ha. Uudistuskypsää metsää n. 4,5 ha, varttuneita kasvatusmetsiä n. 13,3 ha, varttuneita taimikoita n. 5,2 ha ja kitumaita n. 2,4 ha. Taimikoissa raivaustarve. Nykypuuston laskennallinen kasvu n. 6,4 m3/ha/vuosi. Metsäautotie palstalle. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 9.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdollista hakea poikkeamislupaa rantarakennuspaikalle. Keuruun kaupungin näkemyksen mukaan Kaisaniemi 5:57 tilalla vaikuttaisi olevan emätilatarkastelun mukaan 1 rakentamaton rantarakennuspaikka. Rakentaminen kaavoittamattomalle rakennuspaikalle vaatii maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisluvan. Kantatilatarkastelu on tehty tällä hetkellä voimassaolevan lain mukaisesti tulkittuna arvioksi mahdollisesta rakennusoikeudesta. Varsinainen rakennusoikeus selviää ainoastaan hakemalla poikkeamislupaa tai teetättämällä rakennuspaikalle ranta-asemakaavan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. ks kiinteistörekisteriote 23.4.2020.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sammalisniemen metsätiellä. Hinkkaperän yksityistien tiemaksu 16,40 €, v.2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan osuuden yhteisiin seuraavasti: Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden yhteiseen vesialueeseen 249-408-876-1 Pohjaslahden jakokunta.