Asfalttitien varrella oleva metsätila jossa rantarakennuspaikka.

Keuruu Suolahti 27,5 ha. Puusto n. 2650 m3. Kaksi tilaa. Tilaan kuuluu Uskalinsaari Suolahdenjärvellä. Hyväkasvuiset metsät. Yleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja (AO) yhteensä kuusi kappaletta, joista yksi olemassa oleva rakennuspaikka (vanhat rakennukset) sekä yksi rantarakennuspaikka.  

Tilan pinta-alasta on kasvatusmetsiä n. 95 % ja uudistuskypsää metsää n. 4 %. Maapohjista tuoretta kangasta n. 21 ha. Nykypuuston kasvu n. 9,3 m3 / ha / vuosi. Suunnitelman mukaiset hakkuut 10- vuotiskaudella on n. 900 m3.

Tilalla olevat vanhat rakennukset ovat purkukuntoisia. Kalliomäen tilalla on sähköliittymä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 19.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

KEURUU. MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVA. Kaavassa kaavamerkintä (AO), kuusi kaavanmukaista rakennuspaikka, joista yksi olemassa oleva rakennuspaikka ja yksi rantarakennuspaikka Suolahtijärven länsirannalla.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi kaavanmukainen rantarakennuspaikka, johon voi kaavan mukaan rakentaa joko asuinrakennuksen tai lomarakennuksen. ks. kaavamerkinnät- ja määräykset

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja venevalkamarasite ks. kiinteistörekisteriotteet 8.3.2021

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vanha Myllymäen yksityistiellä, tieyksikkömaksu n. 20 € v. 2020

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-410-876-1 Suolahden jakokunta