Keuruu Suolahti 14,88 ha. Puusto n. 3560 m3. Puustoinen metsätila Keuruun kaupungin taajaman läheisyydessä. Kasvatusmetsiä, joissa harvenushakkuun tarvetta on tilan pinta-alasta n. 72%. Hienoja kuusivaltaisia uudistuskypsiä metsiä n. 27 % pinta-alasta. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 7,1 m3 / ha / vuosi. 10 -vuotiskauden suunniteltu hakkuumäärä n. 1670 m3. Maapohjista (MT) tuoretta kangasta n. 8,6 ha, (OMT) lehtomaista kangasta n. 4,3 ha ja (VT) kuivahkoa kangasta n. 1,6 ha.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 20.2.2020 klo 15.00 mennessä.

(Valtatie 23 eteläpuolisen alueen n. 2,3 ha määräalasta kuviot 15,16,17 ja 18 voi tehdä erillistarjouksen.)

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Asemakaava (ohjeellinen tonttijako). Keuruun kaupungin lausunnon mukaan tilan alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa ja tästä syystä ohjeellista tonttijakoa ei ole. ks liitteenä oleva Keuruun ajantasa asemakaava. Kaavoituksesta saa lisätietoa Keuruun kaupungilta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rautatien suoja-alue (000-2016-K52111)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan pohjoisimmalle palstalle puutteellinen tieyhteys.

Osuus yhteisiin Ei ole