Keuruu Suojoki 14,04 ha. Puusto n. 1370 m3. Kaksi toisiinsa rajoittuvaa tilaa. Varttunutta kasvatusmetsää n. 67 % pinta-alasta, nuoria kasvatusmetsiä n. 4 % ja taimikoita n. 29 %. Kasvatusmetsät pääosin harvennettuja. Osassa taimikoita raivaustarvetta. Maapohjat pääosin (MT) tuoretta kangasta tai vastaavaa suota. Metsäautotie Korpela 12:2 tilalle. 

(ei erillistä tarjousaikaa).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriotteet 3.12.2019

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöt myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Poikkitien metsätiellä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 249-410-876-1 Suolahden jakokunta 2) Yhteinen vesialue 249-410-876-2 Lavikko 3) Yhteinen vesialue 249-409-876-1 Suojärven jakokunnan yht.vesi