Keuruu Haapamäki määräala n.18 ha. Puusto n. 2350 m3. Määräalan pinta-alasta varttuneita kasvatusmetsiä n. 77 % ja taimikoita n. 23 %. Kasvatusmetsät pääosin harvennettuja. Taimikoiden harvennukset suunniteltu tehtäviksi vuosina 2021-23. Varttuneissa männiköissä hyviä lannoituskohteita. Maapohjista (VT) kuivakkoa kangasta n. 13,6 ha, (MT) tuoretta kangasta n. 2,9 ha ja kuivaa kangasta n. 1,3 ha. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 5,9 m3/ha /vuosi. Palsta rajoittuu osittain asfalttitiehen. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 10.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 9.12.2019

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan osuudet yhteisiin seuraavasti: Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden yhteiseen vesialueeseen 249-411-876-1 Tiusalan jakokunta.