Keuruu Jukojärvi 25,7 ha. Puusto n. 2550 m3. Tilalla on pinta-alasta varttunutta kasvatusmetsää n. 37 % ja nuorta kasvatusmetsää n. 45 %. Hyvät maapohjat metsän kasvatukseen. Tuoretta kangasta tai vastaavaa suota n. 17 ha ja kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 6,5 ha. Taimikot pääosin hoidettuja.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja voimansiirtolinja

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

1 kpl. Tila myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Virallinen tieoikeus on kiinteistön Kettula 249-410-6-137 kautta. Mahlakorven tieltä lähtevää kulku-uraa on käytetty puutavaran kuljetuksiin suullisella sopimuksella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 249-410-876-1 Suolahden jakokunta. 2) Yhteinen vesialue 249-410-876-16 Koukkulampi